O LESOPARKU

Naše dění je velmi zajímavé, protože je v něm obsaženo štěstí, že vůbec existuje lokalita líbezná a půvabná sloužící nejen k načerpání nových sil, ale také k získaní povědomí o něčem krásném, co na světě může ještě zaznít.  Realita často s našim abstraktním uměním, které je mnohdy považováno za nesmyslné až nereálné, vzájemně doplní kompozici a vizáž tohoto světa nejen skutečného, ale i virtuálního. Je to o vkusu, vlastně o tom, jak budou věci - respektive úkony pochopeny. O našem lesoparku jsem se rozepsal ve své bakalářské a také diplomové práci, ale moc mi nebylo dovoleno, abych vše podal v originálním - poněkud netradičním provedení umělecké scenerie. Přiznám se, že jsem mohl citovat ze svého "almanachu", ale asi jsem měl dělat spíše umění. Kdoví, jak by to dopadlo. Určitě skvěle. Možná se vrátím k této úvaze. Všem přeji to nejlepší. Václav Kovalčík, Náchod

 

"Lesopark je útěchou a rájem pro lidi, kteří přicházejí v dobrém. Je ambasádou velkolepou s rozkvetlou květenou."

Historie LESOPARKU

Dávno před námi přírodním rašeliništěm, později loukou, ve dvacátém století proběhla výsadba dřevin a bylin, která pokračuje dodnes. Také pokojovkám se dobře daří v interiéru historické památky.

Je třeba poděkovat všem věřícím i sympatizantům církve za záslužnou činnost, kterou prokázali ve prospěch přírodních, kulturních a duchovních krás místní lokality.

Uživatelé LESOPARKU

Všichni lidé dobré vůle. 

Malý herbář lesoparku: Václav Kovalčík, Náchod